دعای چه کسانی مستجاب می‎شود؟

در روایتی از امام صادق(ع) بر برحذر بودن از نفرین افراد مظلوم و ستمدیده و پدر تاکید شده و نفرین پدر از شمشیر برنده‎تر دانسته شده است.

گاهی مصالحی با دعا ایجاد می‎گردد که بدون دعا آن مصلحت پیدا نمی شود یعنی دعا مصلحت آفرین است و نیز اجابت. اگر مصلحت باشد و مصلحت اجابت نیز در تعجیل باشد، دعا باعث تعجیل آن می‎شود و اگر مصلحت بود که اجابت نیز به تأخیر افتد، دعا آن را تا آن لحظه به تأخیر اندازد و با تحمل و صبر تا لحظه تحقق اجر و پاداش بیشتری نصیب فرد گردد و یا اگر در اجابت دعا مفسده‏ای است خدا منع سوء و مفسده می‎کند و هیچ دعایی بی اجابت نخواهد بود حتی آن دسته از دعاها و خواسته‏های فرد که مطابق مصلحت او نیست.

دعا زمینه ساز کسب برخی استعدادهای نیک یا لااقل باعث زدودن و پاک شدن گناهانی چند می‎شود. اما بر اساس برخی روایات کس یا کسانی هستند که وقتی دعا و نیایش می‎کنند و از خدا در خواست مسئلتی دارند هم سریع‎تر مورد اجابت قرار می‎گیرد و هم زودتر لباس تحقق به خود می‎پوشد. اینان چه کسانی هستند و وظیفه ما در قبال آنان چیست؟

قبل از پرداختن به بخش نخستین این پرسش ، باید گفت ما دو وظیفه مهم در قبال این افراد داریم: اولین وظیفه، وظیفه معرفتی و شناختی است. شناخت و معرفت بر مقام و منزلت آنان و عامل یا عواملی که باعث شده تا در نزد خدا از چنین مقامی برخوردار شوند و دیگر وظیفه احترام و رجوع به آنهاست اگر این افراد، محبوب خدا به شمار می‎روند چرا محبوب ما نباشند؟ حب و دوستی با دوستان خدا، خود نوعی حب و دوستی با خدا به شمار می‎رود و زمینه مساعدی را در تقرب الهی فراهم می‎سازد.

در اصول کافی بابی تحت عنوان "من تستجاب دعوته"؛ کسی که دعایش مستجاب می‎شود آمده است که بر اساس روایات مندرج در آن افراد زیر را مستجاب الدعوه اعلام می‎کند:

۱-آن کسی که به حج برود.
۲-جهاد کننده در راه خدا.
۳- بیمار و مریض.

امام صادق (ع) می‎فرمایند: سه دسته‏اند که دعایشان به اجابت رسد: یکی آن کسی که به حج رود پس بنگرید که چگونه با بازماندگانش رفتار می‎کنید. دوم جهاد کننده در راه خدا، پس بنگرید چگونه با بازماندگانش رفتار می‎کنید و سوم بیمار و مریض، پس او را به خشم در نیاورید و دلتنگش نکنید.

۴- امام عادل.
۵- دعای مظلوم.
۶- دعای فرزند صالح و نیکوکار برای پدر و مادر.
۷- دعای پدر صالح برای فرزند.
۸ - دعای مؤمن برای برادرش.

امام صادق (ع) می‎فرمایند: پدرم فرمود: پنج دعاست که از درگاه تبارک و تعالی محجوب نگردد"[ اول] دعای امام عادل؛ [ دوم] دعای ستمدیده که خدای عزوجل می‎فرماید: هر آینه به طور مسلم انتقام تو را از ستمکارت بگیرم گرچه پس از زمانی باشد؛[سوم] دعای فرزند صالح برای پدر و مادر؛ [چهارم] دعای پدر صالح برای فرزند؛ [پنجم] دعای مؤمن برای برادرش در پشت سر او که خدا فرماید: «ولک مثله» یعنی مانند آن بر تو باد.

در روایتی دیگر از امام صادق(ع) سفارش اکید بر برحذر بودن از نفرین افراد مظلوم و ستمدیده و پدر شده است. بترسید از دعای ستمدیده و مظلوم که آن از ابرها و پرده‏های مانع از دعا بالا رود تا خدای عزوجل در آن بنگرد و فرماید: آن را بالا برید تا برای او اجابت کنم و بپرهیزید از نفرین پدر که از شمشیر برنده‎تر است.

۹-کسی که چهل مؤمن را در دعا برخود مقدم بدارد. هشام بن سالم از امام صادق(ع) نقل می‎کند که فرمودند: هر کسی که چهل مؤمن را در دعا جلو اندازد سپس برای خود دعا کند دعایش اجابت شود.

۱۰-دعای روزه دار تا وقت افطار.
۱۱- دعای عمره کننده تا وقتی که به وطن باز گردد.
۱۲- دعای شخص غایب برای غایب.

امام صادق(ع) به نقل از پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هیچ دعایی زودتر به اجابت نرسد از دعای شخص غایب که برای غایب دیگری دعا کند.

  • جمعه 16 خرداد 1393
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

2 نظر

يکشنبه 06 بهمن 1398 . 09:26 . آخرین نظر: یزدان پناهی


0 نظر

NoName . جمعه 16 خرداد 1393 . 11:57

ممنون
بسیار مفید بود


14 Comment

یزدان پناهی . دوشنبه 09 مهر 1397 . 11:11

خواهش می کنم

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی