بدهی میلیاردی بیمه ها به تنها بیمارستان خصوصی شاهرود

تارنمای شاهرود پرس روز پنجشنبه در یادداشتی از سید امیر رضا حسینی نژاد از بدهی میلیاردی بیمه ها به تنها بیمارستان خصوصی شهرستان شاهرود خبر داد و از نبود حمایت مسئولان از بیمارستان خاتم الانبیا(ص) انتقاد کرد.

در تارنمای شاهرود پرس و در ادامه یادداشت حسینی نژاد آمده است: رئیس سازمان نظام پزشکی شاهرود با اشاره به تاخیر بیمه ها در پرداختی های خود به بیمارستانها گفت: بیمه ها 4 ماه است که مطالبات بیمارستانهای این شهر و نیز بیمارستان خاتم الانبیا(ص) به عنوان بیمارستانی خصوصی در شاهرود را پرداخت نکرده اند .
حسین صالحی مقدم افزود : بیمه ها مطالبات بیمارستان خاتم الانبیا شاهرود را که متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی است و جزء بخش خصوصی محسوب می شود تا دی ماه سال 93 پرداخت کرده اند و مطالبات ماههای بهمن، اسفند، فروردین و اردیبهشت ماه این بیمارستان تا کنون پرداخت نشده است.
بدهی سال گذشته این بیمارستان به حدود 6 میلیارد تومان می رسد این عدد برای یک بخش خصوصی عدد کمی نیست و این مبلغ باید صرف هزینه های تجهیزات و پزشک در بیمارستان های خصوصی شود.
از این سخنان رئیس محترم سازمان نظام پزشکی شاهرود که بگذریم مشکل دیگری که امروز دست به گریبان بیمارستان خاتم الانبیاء شده این است که علاوه بر بدهی میلیاردی بیمه ها به این بیمارستان ، بی مهری دیگری از سوی بیمه ها با تنها بیمارستان خصوصی شاهرود باعث مشکلات زیادی برای بیماران شده است.
چندی است که به سبب وجود بخشنامه ای به زعم بنده غیر کارشناسی شده ، بعضی بیمه ها نیز سر ناسازگاری با این بیمارستان می زنند و با آن قرارداد نمی بندندکه همین امر نیز باعث مشکلات عدیده ای برای مردم و بیماران شاهرودی شده است.
به طوری که گاهی بیمارستان دولتی شاهرود به قدری شلوغ می شود که تخت خالی ندارد ! اما به سبب عدم قرارداد برخی بیمه های تکمیلی با بیمارستان خاتم الانبیاء این بیمارستان نیز با تمام ظرفیت خود نمی تواند به مردم خدمات بدهد و این مایه بسی تاسف برای دست اندرکاران امر است .
این در حالی است که هم اکنون با توجه به همین بخشنامه به بیمارستان خاتم الانبیاء گفته شده باید با تعرفه دولتی ارائه خدمات نماید و جالب اینجاست که این بیمارستان نباید هیچگونه کمکی هم به مانند بیمارستانهای دولتی از سوی دولت دریافت کند! و البته حقوق پرسنل خود را هم از جیب خودش بدهد !
هر چه دو دو تا چهار تا کردیم تا بفهمیم چرا و چگونه این امر محقق می شود نفهمیدیم ؟ اینکه موسسه ای خصوصی باشد اما تعرفه دولتی را در خود جای دهد و بدون یک ریال یارانه بهداشت و درمان و یا کمکهایی دیگر جای بسی تعجب و حیرت است که چگونه و با چه فرمولی چرخ خود را بچرخاند ؟!
این در حالی است که مدیر کل دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به نامه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود ، بر خصوصی بودن بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) صحه می گذارد و با اشاره به مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 21463 /ت 50503 هـ مورخ 30/2/93 در خصوص تعرفه های تشخیصی و درمانی بیمارستان را در بخش خصوصی معرفی می کند.
اما متاسفانه مسئولین بهداشت و درمان شهرستان این نامه را هم داخلی خوانده و آن را رد می کند و این داستان سری دراز دارد و همچنان شهرستان شاهرود از این بابت متضرر می شود.
بهر حال بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) با قدمتی زیاد سالها به مانند یاری مهربان اما بی توقع در کنار حوزه بهداشت و درمان و همچنین آموزش پزشکی شهرستان شاهرود در حال خدمات دهی است و امروز اینگونه رفتارها با این بیمارستان لگد به شعور پرسنل خدوم آن و البته ضایع کردن حق مردم بر اثر یکسری ندانم کاری ها و بورکراسی های اداری دست و پاگیر است .
اینکه ما طبق یک بخشنامه عمل کنیم و تمامی جنبه های ریز و درشت مهمترین مساله یک شهر یعنی بهداشت و درمان آنرا نادیده انگاریم هنر مدیریت نیست بلکه مدیریت باید استراتژیک و بر اساس شرایط زمان و گاهی حتی عندالزوم عبور از قانون به نفع جامعه حداکثری مردم باشد .
با این تفاسیر اگر اینگونه شرایط پیش رود به گفته مسئولان امر در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) بیم آن می رود که مردم و در ثانی این مجموعه درمانی بزرگ با مشکلات بزرگی در ادامه کار روبرو گردد والبته بهتر است در مورد انتهای کار صحبتی نکنیم که خوشایند شهرستان بزرگی مثل شاهرود نیست و شاید برخی از همین داخل استان حرف های تکراری را دوباره تکرار کنند که مشکل از خودتان است نه استان ...

  • دوشنبه 09 آذر 1394
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

دوشنبه 18 اسفند 1399 . 15:05 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی