اطلاعیه خوابگاه دخترانه دانشگاه

قابل توجه دانشجویان دختر متقاضی خوابگاه

بدین وسیله به اطلاع کلیه خواهران  دانشجوی متقاضی خوابگاه در سال تحصیلی آینده 97-96 می رساند با توجه به حجم متقاضیان جهت رزرو خوابگاه نسبت به واریز مبلغ 4000000 ریال  بعنوان علی الحساب (شهریه خوابگاه در سال گذشته ) تا پایان خرداد ماه 96 اقدام و نسبت به تحویل اصل فیش مربوطه به  اداره امور خوابگاهها اقدام نمایند. لازم به ذکر است خوابگاه تنها به دانشجویانی تعلق خواهد گرفت که در تاریخ مذکور ، خوابگاه رارزرو نمایند.
* واریز مبلغ 4000000 ریال شهریه علی الحساب خوابگاه سال 97-96

* شماره حساب خوابگاه  دانشگاه آزاد واحد شاهرود، 0103268385004 می باشد.

*در صورت واریز اینترنتی، شهریه خوابگاه به حساب  شهریه دانشگاه محاسبه خواهد شد.
    ** حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد-اداره امور خوابگاهها**

  • دوشنبه 01 خرداد 1396
سیدامیررضاحسینی نژاد

مدير روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

چهارشنبه 01 آذر 1396 . 02:45 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی