زمان بندي ثبت نام – شروع كلاسها –پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 98-1397

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی

بسمه تعالی

جدول زمان بندي ثبت نام شروع كلاسها  –پايان ترم نيمسال اول سال تحصيلي 98-1397

 

رشته تحصيلي

انتخاب واحد

شروع كلاسها

حذف و اضافه

پايان کلاسها

شروع امتحانات

كليه رشته ها

10/06/97

لغايت

21/06/97

24/06/97

07/07/97

لغايت

12/07/97

13/10/97

15/10/97

لغايت

27 /10/97

 

توضيحات :

  1. هردانشجو موظف است شخصاً بصورت اینترنتی جهت انتخاب واحد در تاریخ های يادشده اقدام نماید.

2) مسئوليت  عدم رعايت پيش نياز دروس  به عهده دانشجو ميباشد.

3) دانشجويان مشروط حق انتخاب بيشتراز 14 واحد را ندارند.

4) پس از انقضاي مهلت ثبت نام، انتخاب واحد به هيچ وجه انجام نخواهد شد.

 

                                                                                              آموزش دانشگاه

 

جدول زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی ، شروع و پایان کلاسها نیمسال اول سال تحصیلی 97

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

نیمسال اول 98-97

ورودی های 94 و ما قبل

10 و 11 /06 /97

ورودی های  95

12 و 13 /06 /97

ورودی های  96

14 و 15 /06 /97

ثبت نام با تاخیر کلیه ورودی ها

17/06/97    لغایت    21/06/97   

شروع کلاسها

24/06/97

حذف و اضافه کلیه ورودیها

  7    لغایت   12 /07 /97

پایان کلاسها

13/10/97

امتحانات

15/10/97    لغایت   27/10/97

 

توضيحات :

1) ازآنجایی که انتخاب واحد فقط بصورت اینترنتی انجام خواهد شد ،دانشجویان گرامی از مراجعه حضوری به دانشگاه و گروههای آموزشی جدا" خودداریی نمایند.

2) دانشجویان شرایط خاص ( ترم آخر و ممتازین و ...) جهت باز شدن فایلشان میبایست قبل از شروع انتخاب واحد یا حذف اضافه  به گروههای مربوطه مراجعه نموده و با اخذ تعهد کتبی،موارد خاص آموزشی آنان توسط کارشناس آموزشی فعال گردد.

 

                                                                                                 آموزش دانشگاه
تقویم هفتگی آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

 

تعداد هفته

هفته

شروع هفته

لغایت

پایان هفته

هفته   اول

فرد

24/06/97

لغایت

29/06/97

هفته   دوم

زوج

31/06/97

لغایت

05/07/97

هفته   سوم

فرد

07/07/97

لغایت

12/07/97

هفته   چهارم

زوج

14/07/97

لغایت

19/07/97

هفته   پنجم

فرد

21/07/97

لغایت

26/07/97

هفته   ششم

زوج

28/07/97

لغایت

03/08/97

هفته   هفتم

فرد

05/08/97

لغایت

10/08/97

هفته   هشتم

زوج

12/08/97

لغایت

17/08/97

هفته   نهم

فرد

19/08/97

لغایت

24/08/97

هفته   دهم

زوج

26/08/97

لغایت

01/09/97

هفته   یازدهم

فرد

03/09/97

لغایت

08/09/97

هفته   دوازدهم

زوج

10/09/97

لغایت

15/09/97

هفته   سیزدهم

فرد

17/09/97

لغایت

22/09/97

هفته   چهاردهم

زوج

24/09/97

لغایت

29/09/97

هفته   پانزدهم

فرد

01/10/97

لغایت

06/10/97

هفته   شانزدهم

زوج

08/10/97

لغایت

13/10/97

 

  • يکشنبه 28 مرداد 1397
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

چهارشنبه 14 خرداد 1399 . 21:08 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی