شکسته شدن رکورد گینس توسط قهرمان ایرانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

IMG_0012.jpg

رکورد گینس توسط قهرمان ملی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود شکسته شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود آقای جعفر آشوری که تا کنون صاحب مقام 5 رکورد ملی نیز می باشد توانست در روز سه شنبه 1 آبان 1397 هجری شمسی برابر با 23 اکتبر 2018 میلادی رکورد گینس در رشته دوی 100 متر با طناب(Skipping with rope) را از آن خود کند. این رکورد با نظارت نمایندگان ثبت رکورد ایران و با لحاظ کلیه تمهیدات برای قبول ثبت رکورد مطابق با قوانین بین المللی در رشته دوی 100 متر با طناب زنی و به مدت 14.10 ثانیه برای آقای جعفر آشوری قهرمان ملی ایرانی ثبت شد و مدارک به کمیته گینس ارسال خواهد شد.  آقای هادی رضایی رئیس کمیته ثبت رکوردهای ایران از موفقیت آمیز بودن این رکورد زنی ابراز خرسندی کرد و دقت دستگاه Dash test که از آن برای ثبت رکورد استفاده شد را برابر با 1 میلی ثانیه اعلام کرد. جعفر آشوری که غیر از این مقام دارای 5 رکورد ملی نیز می باشد برای  دستیابی به این مقام به مدت 7 ماه و تحت نظارت و راهنمایی آقای دکتر سید جواد ضیاء الحق از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد به تمرین پرداخت.

  • چهارشنبه 02 آبان 1397
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه

0 نظر

دوشنبه 31 تير 1398 . 23:32 .

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی