دیدار ریاست دانشگاه آقای دکتر ابوالقاسمی فر با مسؤول نمایندگی آستان قدس رضوی شاهرود

IMG_0001shrunk.jpg

دیدار ریاست دانشگاه و مسؤول نمایندگی آستان قدس رضوی شاهرود در خصوص استفاده از توانایی های دو طرف

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد روز سه شنبه 19 تیرماه 97 جلسه ای به میزبانی ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر ابوالقاسمی فر و با حضور آقای مرتضی احمدیان نماینده رسمی آستان قدس رضوی شاهرود و آقای مهندس حلوانی مسئول کارگروه اشتغال آستان قدس رضوی در اتاق ریاست دانشگاه برگزار گردید.

در این دیدار آقای احمدیان و آقای مهندس حلوانی ضمن عرض تبریک به آقای دکتر ابولقاسمی فر جهت قبول زحمت مدیریت دانشگاه به ارائه راهکارهایی جهت همکاری فی مابین با دانشگاه آزاداسلامی پرداختند.

نماینده آستان قدس رضوی پس ازمعرفی ساختار و اهداف نمایندگی آستان قدس درخصوص چگونگی استفاده از پتانسیل های دانشگاه و نمایندگی آستان قدس در خصوص درآمدزایی،محرومیت زدایی  واشتغال زایی به ایراد سخن پرداختند.

دراین جلسه پیشنهاداتی توسط دو طرف مطرح و مقرر گردید پس از اخذ مجوزهای لازم و اعلام نظر کارشناسی کمیته اقتصادی و درآمدزایی دانشگاه درجلسات آتی تصمیمات اجرایی اتخاذ گردد.

  • دوشنبه 25 تير 1397
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه