قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی در خصوص تشکیل کلاسهای ساعت 12

تاخیر 15 دقیقه ای در کلاسهای ساعت 12 تا 13:45 جهت اقامه نماز

به اطلاع اساتيد و دانشجويان گرامي مي رساند طبق مصوبه شوراي فرهنگي دانشگاه کليه کلاسهاي ساعت 12-13:45 جهت امکان اقامه نماز اول وقت با 15 دقيقه تاخير(ساعت12:15تا 14:00) برگزار مي گردد.

  • چهارشنبه 11 مهر 1397
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه