آئین نامه و مقررات عمومی کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

👥پیام همکار(کارشناس پژوهش):

📢قابل توجه کلیه اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم دانشگاه:
📚از آنجاکه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در دانشگاه محور تحقیق و پژوهش را در بر می گیرند رعایت قوانین و مقررات تدوین یافته در فایل پیوست از الزامات و شرایط بهره مندی برای اعضاء این مجموعه می باشد که لازم است مورد مداقه قرار گیرد.

فایل آئین نامه و مقررات عمومی کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

  • جمعه 17 خرداد 1398
یزدان پناهی

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومي دانشگاه