شرح وظایف:

  1. تهیه ، تنظیم و بررسی متن قراردادها، مبایعه  نامه ها و موافقت نامه های دانشگاه آزاد اسلامی با اشخاص حقیقی و حقوقی و اظهار نظر و ارائه رهنمودهای لازم در ضمینه حسن اجرای قرارداد های منعقده با دانشگاه
  2. تهیه و تنظیم دادخواست، شکوائیه و لایحه
  3. شرکت در کمیسیون معاملات دانشگاه به منظور ارائه راهکار های حقوقی و قانونی.
  4. طرح دعوی و دفاع از حقوق حقه دانشگاه در پرونده های له و علیه دانشگاه.
  5. پیگیری امور حقوقی-قضایی و ثبتی دانشگاه در دادگاهها و مراکز مربوطه
  6. تهیه گزارش های ادواری و موردی از مراحل اجرای قراردادها برای مقام مافوق .
  7. اخذ مجوزهای مربوطه  از سازمان مرکزی
  8. انجام کلیه امور مربوط به وصول مطالبات دانشگاه از طریق امور مالی.
  9. انجام سایر امور مربوط مطابق دستور مقامات ذیربط.
  10.  

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی