از آنجاییکه نظارت وارزشيابي كاربسيارحساس ومهمي جهت برنامه­ريزي براي واحدهاي دانشگاهی محسوب مي­گردد وبا عنایت به اهمیت ارتقا کیفیت آموزشی و بهینه سازی فرآیندهای آموزشی پژوهشی واجرایی درراستای تحقق اهداف عالیه دانشگاه دفتر نظارت و ارزشیابی در حوزه ریاست فعالیت خودرا آغاز کرده است.

اگرچه نظارت وارزشیابی درگذشته نیز درحوزه معاونت آموزشی انجام میشده است اما در جهت تحقق بهتراهداف دراولین گام ازوظایف محوله این دفتر فعالیت ها و وظایف قانونی اعضا هیئت علمی عضو و مدعو دانشگاه در حوزه ها آموزشی و پژوهشی بنحو موثرتری ارزیابی و رصد خواهد شد.

این نظارت و ارزشیابی قطعا در جهت ارتقا علمی و آموزشی دانشگاه ودر راستای تربیت دانشجویان ماهر و کارآمد خواهد بود.

که بصورت مکانیزه فعالیتهای آموزشی همکاران هیئت علمی از مجاری مختلف دانشجویان و همکاران گرامی نظارت وارزشیابی میشود.

 

الف) اهداف

1-1- توصيف وضع موجود باتوجه به شاخص هاي فعاليت هر يك از بخش­ها

1-2- ارائه پيشنهادها و راهكارهاي ممكن جهت رسيدن به وضعيت مطلوب

 

ب) وظايف

2-1- اجراي و پیگیری مصوبات شورا ونظارت بر مقررات، آيين­نامه ها، دستورالعمل­ها در كليه زمينه هاي فعاليت­هاي دانشگاه بمنظور سنجش  ميزان دستيابي به اهداف مورد نظر

2-2- تدوين سياست­ها و برنامه­ها و ارايه راهكارهاي مناسب اجرايي در زمينه نظارت و ارزيابي به منظور ارتقاي كيفيت آموزشي، پژوهشي، فناوري، فرهنگي، عمراني و پشتيباني

2-3- دريافت و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات و ارسال گزارش عملكرد در پايان هر نيمسال تحصيلي به شوراي نظارت دانشگاه

2-4- نظارت بر چگونگي تحقق اهداف توسعه ايي طرح جامع دانشگاه

2-5- تاکيد بر اقدامات لازم در راستاي بهبود و پويايي مستمر کيفي دانشگاه از طريق بکارگيري الگوهاي ارزيابي گوناگون

2-6- تهیه کاربرگ­های لازم جهت ارزشیابی فعالیت­های بخش­ها

2-7- تنظيم دستور جلسات شورا

2-8- بررسی مشکلات و موانع رشد کیفی آموزشی، اجرایی و سایر فعالیت­ها از طریق جمع­آوری نظرات و پیشنهادات در دانشگاه

2-9- تهیه آیین­نامه­های و دستور العمل­های لازم نظارتی مرتبط با  بخش­های مختلف دانشگاه

2-10- پیشنهادات برگزاری دوره­ها و کارگاههای آموزشی برای اعضای هیت علمی و مدیران و کارکنان

3-10- انجام مطالعات تطبيقي و ارتباط تعامل گونه با ساير دانشگاهها جهت بهره­ گيري مناسب از تجارب ارزنده

3-11- بازديد از دانشکده و بخش­های مختلف به جهت بررسي وضع موجود و دادن راهکارها و توصيه­ ها جهت رسيدن به وضع مطلوب

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی