اهداف  و و ظایف شورای نظارت و ارزشیابی :

 

الف) اهداف

 • هدف از تشكيل شوراي نظارت و ارزيابي ارتقاي كيفيت  فعالیت های آموزشي، پژوهشي ، فرهنگي و دانشجویی و اجرائي دانشگاه در جهت تحقق اهداف عالی دانشگاه می­باشد.
 • 1-1-  پیشنهاد جهت بخشيدن به فعاليت­هاي آتي با بهره­گيري از نتايج بررسي­هاي مداوم
 • 1-2- كمك در تعيين شاخص ها و درجه و کمیت  آن كه نشان دهد تا چه حدودي به هدف­هاي اختصاصي نايل آمده­ايم.
 • 1-3- ايجاد زمينه مناسب جهت تقدير از افرادي که كارايي بهتر و موثرتري در اجراي برنامه­ها دارند.
 • 1-4- ارزشيابي و نظارت بر روش­هاي اجرايي دانشگاه
 • 1-5- جلوگيري از تكرار انحرافات، رفع نقايص و ارائه راه حل­هاي مناسب
 • 1-6- اتخاذ تصميم در مورد ادامه، توسعه يا توقف برنامه، پروژه، طرح یا فعالیت خاص شناسايى عوامل بالقوه؛ و برنامه­ریزی نیروی انسانی

ب) وظایف

 • 2-1- هدايت، راهبري و هماهنگي فعاليت­هاي نظارتي و ارزيابي و ارائه پيشنهادهاي مناسب به ریاست دانشگاه
 • 2-2- ارزيابي كيفيت و كميت فعاليت­هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجرائي و ميزان كارآئي برنامه­ها و مقررات بر اساس عوامل  
 •          و شاخص­هاي تعيين شده
 • 2-3- تعیین نظام ترفيعات و و تذکرات عوامل موثر در فعالیت
 • 2-4- بررسي و تصويب طرح­هاي پيشنهادي مربوط به نظارت و ارزيابي دانشگاه
 • 2-5- ارزيابي كاركرد گروه­ها، دانشكده­ها و واحدهاي زير مجموعه دانشگاه
 • 2-6- تنظيم و تصويب آئين­نامه­هاي داخلي شورا

 ج) اعضا

 • 1-دکتر سیداحمد ابوالقاسمی فر ریا ست دانشگاه و رئیس شورا
 • دکتر مجید سلامی (معاونت آموزشی)
 • دکتر صاحبعلی منافی(معاون پژوهشی)
 • دکتر احمد اشرفی
 • دکترمحمد محمدیون
 • مهندس علیمحمد شریعتی
 • دکتر سید علی آقایان (دبیر شورا)
 •  

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی