مدیر آموزش

دکتر علی حریمی

تلفن مستقیم :02332394282

تلفن داخلی 425

تلفن سانترال: 25

ایمیل:

a.harimi@gmail.com

نمونه وظایف و مسئولیت­ها :

  1. نظارت بر کلیه امور آموزشی واحد دانشگاهی
  2. پاسخ گوئی به کلیه مکاتباتی که در زمینه امور آموزشی از دبیرخانه ،سازمان مرکزی دانشگاه و یا سایرواحدها ارجاع داده می شود.
  3. مراقبت و نظارت بر حسن اجرای آئین­نامه ­های آموزشی با همکاری مسئولان ذیربط.
  4. انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام دانشجویان جدید الورود از قبیل احراز هویت،بررسی مدارک تحصیلی تشکیل پرونده ودرنهایت هدایت آنان برای انتخاب واحد.
  5. ارائه آموزش­های عملی و ضمن خدمت به کارکنان تحت سرپرستی به منظور آشنا نمودن آنان با وظایف و مسئولیت­های محوله.
  6. ثبت نام کلیه دانشجویان میهمان که درهر نیمسال تحصیلی از واحدهای دیگر به این واحد میهمان می گردند و ارسال ریز نمرات آنان در پایان هر نیمسال تحصیلی به واحدهای مبدا و همچنین نگهداری سوابق آنان در آموزش دانشگاه.

7- رسیدگی به وضعیت دانشجویانی که با مشکل آموزشی مواجه می­گردند و اتخاذ تصمیم در خصوص آنان.

8- تبادل نظر پیرامون مواد و تبصره­های آئین­نامه آموزشی و بخشنامه­هایی که از حوزه­های آموزشی سازمان مرکزی صادر می­گردد.

9- نحوه اجرای برنامه­های آموزشی، صدور مجوز اردوهای علمی و ارائه راهکارهائی در خصوص بالا بردن کیفیت آموزش.

10- رسیدگی به تجدید نظر نمرات دانشجویان.

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی