اداره برنامه ریزی - آقای حسین محمدیان

hmmohammadian@yahoo.com

تلفن داخلی : 434

نمونه وظایف و مسئولیت :

  1. بررسی و نظارت بر برنامه­ های آموزشی کلیه رشته­ ها با همکاری روسای دانشکده و مدیران گروه.
  2. بررسی و نظارت بر اعمال آیین­نامه و مقررات آموزشی و در صورت لزوم تعدیل و تغییر و پیشنهاد آنها جهت طرح و ارجاع به مراجع ذیربط با همکاری مسئولان مربوطه.
  3. نظارت و کنترل بر کار پرسنل تحت سرپرستی و ایجاد هماهنگی بین فعالیت­های آنان.
  4. تهیه جدول زمانبندی انتخاب واحد، شروع کلاسها و تاریخ برگزاری امتحانات بصورت ترمی یا سالیانه و ارسال به سایر حوزه­ها و دانشکده­ها جهت بهره برداری.
  5. تهیه و تنظیم جدول برنامه­ های درسی بر اساس سرفصل­های تأیید شده وزارت علوم جهت بهره برداری دانشجویان.
  6. ثبت سرفصل­های تأییدشده توسط گروه­های آموزشی در سامانه آموزشی.
  7. نظارت و کنترل بر ارائه برنامه دروس و ساعات تشکیل کلاسها در هر ترم توسط گروه­ها و دانشکده­ها و بررسی مشکلات و نارسایی­هایی که به هر علت در حین اجرای برنامه­ های آموزشی پیش آمده و ارائه گزارش مذکور به مقام مافوق.
  8. جمع آوری گزارشات کلاسها از دفاتر اساتید و آزمایشگاه­ها در پایان ترم و کنترل آن مبنی بر تشکیل کامل کلاسها طی 16 هفته و ارسال به کارگزینی هیات علمی جهت پرداخت حق­ الزحمه اساتید.
  9.  
ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی