حوزه معاونت اداری و مالی

حوزه معاونت اداری و مالی مأموریت دارد براساس سیاست­ها و برنامه­ های مصوب و از طریق کسب ، تأمین و تخصیص منابع مالی (درآمدها ، اعتبارات و بودجه) ، نیروی انسانی و تهیه و تدارک مواد ، وسایل و تجهیزات و ارائه خدمات ، تسهیلات و امکانات اداری ، مالی ، رفاهی و خدماتی ، واحدهای سازمانی را در جهت ایفای مأموریت­های خود پشتیبانی کند .

حوزه معاونت اداری و مالی مسئولیت برقراری نظام اموراداری و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی را برعهده دارد. به طور محوری رسیدگی به امورکارکنان از جمله استخدام ، ارتقاء ، اموررفاهی ، وصول درآمدها و نظارت بر فعالیت قسمت­های تابعه و عمدتاً تأمین نیازهای خدماتی و پشتیبانی دانشگاه و نیز ارائه خط مشی­های مناسب برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز تشکیلات مصوب و سایر ضوابط در این حوزه انجام می شود . با توجه به اینکه بالغ بر

پرسنل در واحد شاهرود در 3 حوزه ستادی ، دانشکده­ها و بیمارستان مشغول به کار هستند تأمین امکانات رفاهی آنان از ضروریات و جزء اولویت­های این حوزه می­باشد. این حوزه در زمینه تدوین استراتژی ، برنامه­های تشکیلاتی دانشگاه و سیستم هزینه و درآمدها ، با همکاری حوزه­های مختلف معاونت­ها در سطح دانشگاه و بیمارستان فعالیت دارد .

نمونه دیگر از شرح وظایف :

1 – همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه .

2 – انجام بررسی­های سازمانی و برآورد نیروی انسانی موردنیاز دانشگاه .

3 – نظارت برحسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به اموراستخدامی و معاملاتی .

4 – سامان دهی و برنامه ریزی مالی مبتنی بر افزایش بهره وری .

5 – برنامه ریزی برای درآمدزایی و افزایش منابع مالی با اتکاء بر توان علمی و تخصص دانشگاه .

6 – سیاست گذاری ، مدیریت و ارزیابی منابع انسانی به منظور افزایش بهره وری کارکنان و حفظ انضباط اداری .

7 – فراهم کردن تسهیلات و ارائه خدمات رفاهی به اعضای هیأت علمی و کارکنان .

8 – سیاست گذاری و برنامه ریزی برای پشتیبانی و تدارک نیارمندی های دانشگاه .

9- انجام ساير امور مربوط بر حسب تشخيص و ارجاع مقام مافوق.

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی