مدیر روابط عمومی :

سید امیر رضا حسینی نژاد

رئیس روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

تحصیلات :
کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی توریسم

کارشناسی مهندسی معدن 

کارشناسی حقوق 

 

 

ایمیل
ar_hnd@yahoo.com

 

 

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی