آقای دکتر پژمان امینیان

مدیر ارتباط با صنعت و جامعه

آقای دکتر پژمان امینیان، دکتری رشتهعمران می باشند و از سال 96 تاکنون در این سمت فعالیت می نمایند.

 

 

گزیده ای از فعالیت های دفتر ارتباط با صنعت و جامعه:

  • عقد قرارداد برون دانشگاهی با موسسات، دانشگاه ها و نهادهای خصوصی و دولتی که تاکنون تعداد 68 طرح برون دانشگاهی منعقد گردیده است.
  • معرفی دانشجویان به مراکز صنعتی و ادارات، جهت انجام کارآموزی
  • برگزاری همایش ها و سمینارهای داخلی، منطقه ای، ملی و غیره 
  •  

 

 

 

 

 

 

 

­

 

­

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی