گزینش بعنوان یکی از ابزارهای کنترلی و نظارتی در جلوگیری از ورود نیروهای فاقد صلاحیت و ناکارآمد و همچنین تسهیل در جذب نیروهای صالح و توانمند جهت خدمت در دانشگاه مطرح میباشد که برای نیل به این منظور از طریق انجام تحقیقات از محل سکونت،اشتغال سابق،و تحصیل متقاضیان در دانشگاه آزاد اسلامی اعم ازکارکنان عضو هیات علمی وغیرعضو هیات علمی جهت به پدست آوردن پیشینه افراد صورت می گیرد.بررسی نهایی تایید یا عدم تایید صلاحیت عمومی افراد اعم ازاساتید،کارکنان و دانشجویان در  واحدهای دانشگاهی براساس تصمیم دفتر مرکزی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی انجام می پذیرد.

جایگاه سازمانی گزینش:جایگاه سازمانی گزینش در حوزه ریاست واحد می باشد مسئول  گزینش در هر واحد توسط رئیس واحد معرفی و از طرف دفتر مرکزی گزینش سازمان مرکزی تعیین صلاحیت گشته و به تایید رئیس دانشگاه می رسد.

شرایط مسئول گزینش:

الف- متاهل ودارای حداقل 25 سال سن باشد.

ب- التزام عملی و اعتقاد کامل به اصل ولایت مطلقه فقیه و نظام برحق جمهوری اسلامی داشته باشد.

پ-مسلمان مومن و دارای اخلاق کریمه و حسن شهرت و ظاهر متعارف باشد.

ج- از قوانین وآئین نامه ها و ضوابط دانشگاه و سایر قوانین ومقررات مربوطه اطلاع کامل و کافی داشته باشد.

چ-نسبت به فرهنگ،زبان،آداب و رسوم منطقه و جامعه شناخت و آشنایی لازم داشته باشد.

ح- امانتداروجدی باشد واهل  افراط وتفریط وتنگ نظر وتندخو نباشد.د- دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس باشد.

شرح وظایف مسئول گزینش:

-مسئول گزینش،مسئول حسن اجرای بخشنامه های گزینش سازمان مرکزی در واحد مربوطه می باشد.- همکاری وهماهنگی با رئیس واحد در چهارچوب ضوابط و قوانین موجود

- تهیه و تنظیم گزارش آماری وسایر فعالیتهای انجام شده در واحد وارئه آن به گزینش سازمان مرکزی- برقراری ارتباط با مراجع قضایی و مراکز اطلاعاتی ونهادی که می تواند درانجام کارهای گزینش خصوصا" تحقیقات ویژه موثربوده وباهماهنگی دفترگزینش سازمان مرکزی می باشد.-گزینش واحد کاملا مستقل بوده ودارای دبیرخانه وبایگانی محرمانه می باشد.

شرح وظایف گزینش:1-      پاسخگویی به استعلامات پاسخ به استعلامهای به عمل آمده ازطرف دفترمرکزی گزینش وپاسخ به استعلامهایی که از ناحیه سایرگزینش های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی انجام می پذیرد. 2-      تحقیقات:یکی از مهمترین ارکان گزینش تحقیقات با اولویت اصل ملاک وضع حاضر است می باشد.در حقیقت امر تحقیق جزو اولین مراحل برای شناخت شخصیت وعملکرد داوطلبان است که درامر تحقیقات باید خیلی دقت نمود وکمال بیطرفی را رعایت نمود ونباید تابع هواهای نفسانی ویا سلیقه ای واحساساتی عمل نمود ویا تحت تاثیرجوموجود قرار گرفت ونباید به هیچ جناحی وابستگی داشته ویا طرفداری نماید وبایذ تحقیق ازاشخاص معتمد و سرشناس ومورد اعتماد مردم که خود پای بند به مسائل       اعتقادی،خداشناسی،قرآن،مکتب،صداقت،درستکاری،امانتداری،رازداری وازجمیع جهات مورد اطمینان باشد صورت بگیرد.وخرده حسابی شخصی،قومی،طایفه ای ودیگر دسته بندیها نباید در پاسخ به سئولات تاثیر گذارباشد تا به نفع وضرر کسی نیانجامد وباید خدا،قران،ایمان ووجدان را در نظر گرفت  ومحقق خود باید رازداروحافظ اسرار باشد . که تحقیقات خود از سه بخش تشکیل می شود.1-      تحقیقات محلی2-      تحقیقات ازمحل کار3-      تحقیقات از محل تحصیل

 

 

 

 

 

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی