دفتر امور پژوهشی

 

 

 

کارشناس: خانم زهرا حقی دارای مدرک کارشناسی کتابداری از دانشگاه الزهرا، مسئول رسیدگی به امور     طرح های پژوهشی می باشند که دارای 13 سال سابقه کار هستند و از سال 89 در این سمت مشغول فعالیت می باشند.

­شماره تماس:            دانشگاه: 32-32394530-023                      داخلی: 461

 

­

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی