آزمایشگاه­ها و کارگاه­ها

 

رئیس اداره آزمایشگاه­ها: آقای محمد تقی ناظمی

 

 

 آقای محمد تقی ناظمی در سمت رئیس اداره آزمایشگاه ها مشغول به فعالیت می باشند.           تلفن تماس: 09100281051

 •  
 • - آزمایشگاه گروه شیمی و مهندسی شیمی
 • - آزمایشگاه گروه پزشکی
 • - آزمایشگاه گروه عمران
 • - آزمایشگاه گروه معدن
 • - آزمایشگاه گروه برق و الکترونیک
 • - آزمایشگاه گروه مهندسی مواد
 • - آزمایشگاه گروه فیزیک
 • - آزمایشگاه گروه زمین شناسی
 • - آزمایشگاه گروه صنایع غذایی
 • - آتلیه گروه معماری

 

 

آزمایشگاه های گروه شیمی و مهندسی شیمی:

 

کارشناسان:

 

آقای داوود ناظمی، کارشناس ارشد شیمی آلی - داخلی: 394

 • آزمایشگاه تجزیه دستگاهی
 • آزمایشگاه تجزیه کلاسیک
 • آزمایشگاه آلی
 • آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی

 

خانم معصومه سعیدیان، کارشناسی ارشد شیمی فیزیک - داخلی 393

 • آزمایشگاه معدنی
 • آزمایشگاه شیمی فیزیک

 

 

 

 

خانم معصومه صداقت، کارشناس مهندشی شیمی - داخلی: 395

 • آزمایشگاه شیمی عمومی 1 و 2
 • آزمایشگاه انتقال حرارت سیالات
 • آزمایشگاه عملیات واحد و کنترل فرآیند
 • آزمایشگاه صنعتی
 • آزمایشگاه شیشه گری
 •  

آزمایشگاه گروه پزشکی:

 

 

 

آزمایشگاه گروه مهندسی عمران:

 

کارشناسان:

آقای مهیار موفقی، کارشناس مهندسی عمران گرایش راه و ساختمان

 • آزمایشگاه بتن و سایر مصالح
 • آزمایشگاه مقاومت مصالح
 • آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات
 • کارگاه مکانیک خاک
 • کارگاه اجزای ساختمان
 • کارگاه نقشه برداری                   شماره تماس :            دانشگاه: 32-32394530-023       داخلی: 348              

 

 

 

آزمایشگاه گروه مهندس معدن:

 

کارشناسان:

 آقای محمدحسن عربیارمحمدی، کارشناس مدیرت

 • آزمایشگاه برداشت زمین شناسی
 • آزمایشگاه سنگ شناسی
 • آزمایشگاه میکروسکوپی
 • آزمایشگاه کانه آرائی
 • آزمایشگاه مکانیک سنگ
 • کارگاه جوشکاری
 • کارگاه چوب

­شماره تماس:            دانشگاه: 32-32394530-023                      داخلی: 336

 

آزمایشگاه گروه برق:

کارشناسان:

خانم عذرا عطائی، کارشناس ارشد مهندسی برق گرایش کنترل

 • آزمایشگاه مدارهای الکتریکی
 • آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی
 • آزمایشگاه مدار مجتمع خطی
 • آزمایشگاه مدار فرمان
 • شماره تماس:            دانشگاه: 32-32394530-023     داخلی:  279

 

آقای داوود عباسی، کارشناس ارشد مهندسی برق گرایش قدرت

 • آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت
 • کارگاه عمومی برق و سیم پیچی
 • آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
 • آزمایشگاه ماشین های الکتریکی
 • آزمایشگاه کنترل صنعتی

 

شماره تماس :            دانشگاه: 32-32394530-023     داخلی:  309

 

آزمایشگاه گروه فیزیک:

کارشناس: آقای محمود زاهدی، کارشناس ارشد فیزیک حالت جامد

 • آزمایشگاه فیزیک 1
 • آزمایشگاه فیزیک2

­شماره تماس:            دانشگاه: 32-32394530-023                داخلی:  237     

 

 

آزمایشگاه گروه مهندسی مواد:

کارشناس: خانم طاهره نورانی، کارشناس مهندسی مواد گرایش سرامیک

 • آزمایشگاه سرامیک
 • کارگاه سرامیک
 • کارگاه مصالح و ساخت رشته معماری

­شماره تماس:            دانشگاه: 32-32394530-023            داخلی: 343         

 

 

آزمایشگاه گروه صنایع غذایی:

کارشناس: خانم سمیه امیرعباسی، کارشناس ارشد صنایع غذایی

 • آزمایشگاه میکروسکوپی
 • آزمایشگاه صنایع غذایی
 • ­شماره تماس :            دانشگاه: 32-32394530-023            داخلی:397         

 

 

آزمایشگاه گروه زمین شناسی:

کارشناس: آقای محمدتقی ناظمی

 • آزمایشگاه تکتونیک تجربی
 • آزمایشگاه رسوب شناسی
 • آزمایشگاه اپتیک
 • کارگاه مقاطع نازک
 • آزمایشگاه کانی شناسی
 • آزمایشگاه سنگ رسوبی
 • آزمایشگاه فسیل شناسی (دیرینه شناسی)

 

شماره تماس:            دانشگاه: 32-32394530-023            داخلی: 396

 

کارشناسان:

 

خانم فرشته آقایان، کارشناس ارشد میکروبیولوژی (بیمارستان خاتم­الانبیاء 2- 02332392661)

 خانم مرجان امیدی، کارشناس صنایع غذایی - (بیمارستان خاتم­الانبیاء 2- 02332392661)

 خانم منیره شهسواران، کارشناس علوم آزمایشگاهی - (بیمارستان خاتم ­الانبیاء 2- 02332392661)

 • آزمایشگاه میکروب شناسی
 • آزمایشگاه فیزیولوژی
 • آزمایشگاه تحقیقات و هورمون شناسی
 • آزمایشگاه خون شناسی و فیزیولوژی
 • آزمایشگاه پاتولوژی
 • آزمایشگاه بیوشیمی و سم شناسی
 • آزمایشگاه بافت شناسی
 •  
ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی