معاون توسعه مدیریت و منابع

 

 

مشخضات فردی :

           نام و نام خانوادگی : دکتر حسن واحدی

           مدارک تحصیلی :  دارای مدرک دکتری تخصصی مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی
           وی پیش از این نیز به مدت سه سال و نیم معاونت اداری مالی واحد شاهرود را بین سال‌های ۸۵ تا ۸۹ عهده‌دار بوده و در چند دوره نیز در سمت مدیر گروه آموزشی مدیریت به فعالیت پرداخته است.

                         پست الکترونیک :

                         تلفن مستقیم : 32395449 نمابر : 3239562 – 023 داخلی 400

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی