رئیس صندوق رفاه                        

                                                                                            

   

           نام و نام خانوادگی : آقای برزو میرزایی

          مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد برنامه ریزی

          پست الکترونیکی : borzou.1352@yahoo.com

          تلفن مستقیم : 32394276– داخلی 401

شرح وظایف  صندوق رفاه دانشجویان :

ـ پرداخت وام کوتاه مدت به دانشجویان بی بضاعت که اقساط آن در طول ترم توسط صندوق دریافت می گردد.

 ـ پرداخت وام ازدواجی به دانشجویانی که شرایط دریافت وام مذکور را دارند .

ـ پرداخت وام ضروری  به دانشجویانی که قصد تشرف به مکه مکرمه را دارند .

ـ پرداخت وام بلند مدت از سوی وزارت علوم به دانشجویان که قسط های آن بعد از فراغت از تحصیل توسط صندوق رفاه واحد دریافت می گردد .

ـ پرداخت وام بلند مدت داخلی از سوی واحد که اقساط آن بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشجو دریافت می گردد

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی