آقای حسن شادی

رئیس برنامه و بودجه

 

 

 

آقای حسن شادی

رئیس برنامه و بودجه

 

آقای حسن شادی، دارای مدرک کارشناسی حسابداری می باشند و از سال 87 تاکنون در سمت ریاست برنامه و بودجه واحد مشغول به فعالیت می باشند. ایشان دارای 18 سال سابقه کار هستند.

 

عمده فعالیت های رئیس برنامه و بودجه:

­شماره تماس:            دانشگاه: 32-32394530-023                      داخلی: 463

 •  
 • مدیر مالی واحد از سال 81 الی 83
 • رئیس برنامه و بودجه از سال 87 تاکنون
 • رئیس مرکز اطلاعات و آمار واحد از سال 90 تاکنون
 • رئیس انبار مرکزی واحد در سال های 86 تا 87
 • کارشناس گروه حسابداری در سال های 84 الی 85

 

 

شرح فعالیت های مرکز برنامه و بودجه:

 •  
 • جمع آوری عملکرد ماهانه واحد و ارسال به منطقه
 • پیش بینی بودجه سنوات آتی
 • ارسال خبرنامه سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله پژوهشی به منطقه
 • تجزیه و تحلیل بودجه پژوهشی به صورت گزارش های 3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه و 1 ساله
 • تهیه و محاسبه هزینه های انجام شده از محل بودجه پژوهشی و ارسال مدارک به سازمان جهت جذب بودجه
 •  

­

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی