کارگزینی کارکنان

                                        

                                                                                                نام و نام خانوادگی : خانم افسانه جامعی(رئیس کارگزینی)

                                                                                                مدرک تحصیلی : کارشناسی گیاهان زینتی

                                                                                                پست الکترونیکی : -

                                                                                                تلفن داخلی : 441

شرح خدمات :

الف – انجام امور استخدامی و کارگزینی کارکنان شامل :

                - اخذ مجوزهای استخدامی ، صدور احکام کارگزینی ، تمدید قرارداد همکاری ، تبدیل وضعیت ،

             - ارتقاء گروه­ها ، کنترل ورود و خروج و ارائه گزارش­های حقوقی و ...

- صدور احكام كارگزيني براي كاركنان رسمي

- صدور قرارداد براي افراد قراردادي

- ثبت كامل حضوروغياب كارمندان

- محاسبه كاركرد ماهانه به منظور پرداخت حقوق

- انجام ساير امور مربوط بر حسب تشخيص و ارجاع مقام مافوق.

ب – انجام اموررفاهی شامل :

                - ارائه تسهیلات خرید مسکن ، ودیعه مسکن ، تعمیرات مسکن براساس امتیازات مکتسبه

                - معرفی جهت برخورداری از تسهیلات بانکی (وام خرید خودرو ، لوازم منزل و ...)

                - انجام امور بیمه­ای (بیمه تکمیلی درمان ، بیمه عمر ، بیمه حوادث)

                - هماهنگی­های لازم جهت برگزاری اردوهای تفریحی ، امور فوق برنامه تابستانی و ...

- پاسخگوئي به كليه مكاتبات و مراجعات پرسنلي و رسيدگي به امور آنها

- صدور كارت حضوروغياب و نگهداري و سرويس دستگاه ورودوخروج و به‌روزرساني نرم‌افزار حضوروغياب

- محاسبه مأموريت كاركنان

- محاسبه و تنظيم ليست‌هاي حقوقي اعم از حق شيفت، حق شام، اياب‌وذهاب، اضافه‌كار و . . .

- اجراي كليه بخشنامه‌هاي مربوط به پرسنل

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی