کارپردازی                                                                                            

                                                                                                          

                                                                                                                نام و نام خانوادگی : آقای احمد رضوانی

                                                                                                                مدرک تحصیلی : فوق دیپلم حسابداری

                                                                                                                پست الکترونیکی : -

                                                                                                                تلفکس : 32394241 تلفن داخلی : 448

شرح خدمات :

- خريد كليه اقلام مصرفي وتجهيزات اموالي درخواست شده از بخش هاي مختلف اعم از اداري وآموزشي وتحويل آنها به انبار مرکزی.

- همكاري در برگزاري و اجراي مراسم مذهبي همايشها و سمينارها.

- برگزاري مناقصات عمومي جهت خريد تجهيزات و يا انتخاب پيمانكار.

- همكاري با حوزه هاي مختلف در خصوص برآورد هزينه هاي خريد واجراي پروژه ها.

- ارزيابي محصولات جديد عرضه شده در بازار از لحاظ كيفيت و قيمت.

- برگزاري كميسيون هاي معاملات وخريد جهت تصويب ضرورت و نحوه انجام خريد.

- انجام ساير امور مربوط بر حسب تشخيص و ارجاع مقام مافوق.

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی