امورنقلیه

                                                                                                              

                                                                                                                نام و نام خانوادگی : آقای علی رعیتی

                                                                                                                مدرک تحصیلی : دیپلم

                                                                                                                پست الکترونیکی : alireaiti2015@gmail.com

                                                                                                                تلفن داخلی : 243

 

 

شرح خدمات :

- برنامه ريزي جهت انجام سرويس دهي منظم به دانشجويان. كاركنان واساتيد.

- رسيدگي وكنترل امور مربوط به انجام تعميرات خودروهاي دانشگاه.

- نظارت بر كار رانندگان و امور مربوط به تعميرگاه و همچنين پيگيري تهيه سوخت خودروها و نظارت بر استفاده از كارت سوخت.

- انجام ساير امور مربوط بر حسب تشخيص و ارجاع مقام مافوق.

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی