انتظامات و خدمات 

                                                                                                               مشخصات فردی :

                                                                                                                نام و نام خانوادگی : آقای حمیدرضا اویس قرنی

                                                                                                                پست الکترونیکی : -

                                                                                                                تلفن داخلی : 325

اهم وظایف انتظامات :

- حفظ وحراست از ساختمان ، محوطه و ساير بناها و اموال مربوط به دانشگاه.

-كنترل ورود وخروج افراد ، وسائط نقليه وحمل ونقل اموال ، اثاثيه- تجهيزات ، اشياء و ساير كالاها طبق دستورات صادره.

- پيش بيني لازم بمنظور جلوگيري ازبروز حوادث غيرمترقبه نظير آتش سوزي ، خرابي ، دزدي و... درساختمان يا اموال و ساير كالاها و تجهيزات تحت كنترل در دانشگاه.

- اطلاع رساني فوري اتفاقات وحوادث ناگهاني نظير آتش سوزي ، درگيری ، سرقت و خرابي به مسئولين امر و درصورت لزوم به نيروهاي انتظامي.

- برقراري نظم و آرامش در دانشكده­ها و در اماكن دانشگاه.

- گزارش چگونگي انجام وظيفه وشرح كليه پيشامدها در مدت نگهباني ضمن درج در دفتر خدمات و ثبت وقايع.

-گشت و سركشي از قفل و بست انبارها و اماكن دانشگاه در حوزه نگهباني.

- همكاري در اجراي طرح عفاف با مسئولين ذيربط.

- حفاظت و حراست و برقراري نظم و آرامش همايشها ، مسابقات ، المپيادهاي ورزشي و مراسم­هاي دانشگاه به مناسبتهاي مختلف.

- انجام ساير امور مربوط بر حسب تشخيص و ارجاع مقام مافوق.

 

اهم وظایف خدمات :

 • انجام امورخدماتی از قبیل نظافت و رفت و رو کلیه ساختمانهای آموزشی ، اداری ، عمرانی ، محوطه دانشگاه
 • انجام امورخدماتی مربوط به تشریفات ، جلسات ، جشنها و نمایش­ها .
 • شستشو و تميز كردن شيشه ها و پارتيشن ها
 • جابه جايي وسايل واح ها بنا به درخواست واحد مربوطه
 • جابه جايي نامه و انجام درخواست و فراهم كردن لوازم مورد نياز واحدها
 • جمع آوري وسايل اسقاطي و حمل آن به انبار هاي خارج از ساختمان
 • جمع آوري كاغذ باطله كل ساختمان ، حمل به انبارو سپس حمل به خارج ساختمان
 • پذيرايي در هنگام برگزاري جلسات و مراسم دانشگاه
 • شركت در شيفت روزانه بعداز ساعات اداري جهت نظافت راهروها ، پله ها و سرويسهاي بهداشتي كل ساختمان
 •  همكاري كامل با واحد فرهنگي دانشگاه در مراسم هاي ملی مذهبی و همکاری در مسابقه اجرای فرهنگی و نصب بنر
 •  
ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی