منشور اخلاقی چیست ؟

از دیدگاه صاحب نظران نظام اداری ، یک سازمان باید علاوه بر وظایف تشکیلاتی ، فلسفه و رسالت اجتماعی نیز داشته باشد .

فلسفه و رسالت هر سازمان موجب پرورش هوشمندی ، پختگی و ژرف نگری کارکنان می شود به گونه ای که اندیشه های کارکنان و اساتید و دانشجویان آنان را در چارچوب انسانی و اجتماعی قرار می دهد تا بتوانند رفتارشان را در همان ساختار بروز دهند . باید برای انجام رسالت همگانی سازمان با یکدیگر سخت تلاش کنند و این فلسفه و رسالت را منشور اخلاقی می نامند.

همه افراد جامعه قابل احترام هستند و نیازمندند که خویشتن راارزشمند ببینند و این ارزشمندی بر پایه ای محکم استوار است و پابرجاترین و سالم ترین عزت نفس برپایه احترامی که مستحق آنیم استوار است نه براساس شهرت یا آوازه ظاهری و تملق ها .

 منشور اخلاقی بر دو وجه استوار است :

1 – کسانی که به عنوان مشتری و یا ارباب رجوع یک سازمان بصورتهای مختلف با سازمان ارتباط دارند .

2 – کسانی که ارائه خدمت به مراجعان را برعهده دارند .

محورهای منشور اخلاقی بر پایه :

1 – نظم و انضباط در محل کار

2 – آراستگی ظاهری

3 – وقت شناسی

4 – برخورد خوب با ارباب رجوع و رعایت ادب و احترام و نزاکت

5 – انجام امور براساس عدل و انصاف

6 -  انجام امور ارباب رجوع در کمترین زمان ممکن

خدمات دهندگان و خدمات گیرندگان با رعایت منشور اخلاقی در انجام هرچه بهتر امور براساس ضوابط و مقررات در پویایی و رشد چشمگیر سازمان نقش دارند .

عهدنامه :

در پیشگاه خداوند متعال با خود عهد می بندم که همه روزه و در تمامی ساعات با ظاهری آراسته و در محیطی منظم و در نهایت نظم و انضباط و ادب و احترام با برخوردی نیک و پسندیده با ارباب رجوع ، مردم و همکاران تعامل برقرار نموده و در کوتاهترین زمان ممکن امور محوله را در کمال صداقت و رعایت انصاف به انجام رسانیده و درصورت برآورده نشدن ارباب رجوع توضیحات کافی برای روشن شدن ذهن آنان ارائه نمایم و در راستای اهداف متعالی سازمان و کشور خود را مقید به اجرای رسالت ، اصول و منشور ذیل دانسته و پایبند باشم .

متن منشور اخلاقی :

در حفظ نظم محل کار ، اتاق و میز تحریر خود خواهم کوشید چون نظم و انضباط نشانگر شخصیت  ایمان و اعتقاد وی به خدمت صادقانه است .

با کمال خوشرویی از ارباب رجوع استقبال و پس از انجام کار با کمال خوشرویی او را بدرقه نمایم چون مردم و ارباب رجوع ولی نعمت ما هستند .

تعلقات سازمانی را در خود می پرورانیم و به همکاران احترام می گذاریم تا با همدلی در جهت کرامت و رضایت ارباب رجوع مردم گام برداریم .

انجام صحیح و سریع امورمحوله را جزء وظیفه خود دانسته و با توجه به گرانبهاتر بودن وقت از طلا در کوتاهترین زمان ممکن خواسته هایشان را با توجه به ضوابط اجابت نماییم.

از هرگونه بحث و گفتگوی غیرحضوری و پافشاری و اصرار غیرمعمول در رابطه با اثبات نظرات به حق و قانونی با ارباب رجوع خودداری و درصورت قانع نشدن با کمال احترام ایشان را به مقامات بالاتر معرفی خواهیم نمود .

از نارضایتی ارباب رجوع درصورت برخورد نامناسب ناخواسته متاثر و با فروتنی از او عذرخواهی و در نهایت افتخار از او تشکر نماییم .

مشتاقانه به نظرات و دیدگاههای ارباب رجوع گوش داده و از انتقاد و پیشنهاد ایشان در رابطه با اصلاح رفتار و تغییر روش انجام کار البته براساس مقررات استفاده می کنیم .

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی