رئیس اداره حسابداری                                             

                                                                                            

                                                                                                نام و نام خانوادگی : آقای امیدرضا عابدی

                                                                                                مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری

                                                                                                پست الکترونیکی : abediomidreza93@gmail.com

                                                                                                تلفن داخلی : 427

تلگرام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی