دبیر اداره رفاه و اموراجتماعی                              

                                                                                            

                                                                                                نام و نام خانوادگی : آقای حسن حداد

                                                                                                مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری

                                                                                                پست الکترونیکی : hh_hh1313@yahoo.com

                                                                                                تلفن داخلی : 412

تلگرام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی