کارشناس مالی (دریافت و پرداخت حقوق و وامها)     

                                                                                                مشخصات فردی :

                                                                                                نام و نام خانوادگی : خانم روشنک رضائیان

                                                                                                مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری

                                                                                                پست الکترونیکی : -

                                                                                                تلفن داخلی : 408

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی