حوزه معاونت آموزشی :

نگاه کلی :

تنظيم و برنامه ريزي كلاسها

تنظيم و برنامه ريزي امتحانات

تنظيم و برنامه ريزي آزمونهاي سراسري

كارگزيني هيأت علمي

صدور گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان

اعلام وضعيت تحصيلي دانشجويان به خانواده هاي آنها

- پیگیری جهت تصویب رشته ها

 

 

 

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی