اموردانشجویی:

 

از فعال ترین حوزه های سطح دانشگاه می باشد. فعالیت آن مدیریت، ارائه خدمات رفاهی از قبیل اسکان، تغذیه، پرداخت وام، فعالیت های فوق برنامه ورزشی، فرهنگی و رسیدگی و رفع مشکلات و مسائل بهداشت روانی دانشجویی در قسمت مشاوره، دانشجویان مشمول و...

آن مدیریت با فراهم کردن بسته ها و زمینه های مناسب جهت رشد هر چه بیشتر استعدادها و ایجاد تحرک و نشاط  و تعمیق مسائل آموزشی،پژوهشی، ارتقاء معنوی و پایبندی به اصول و ارزشهای والای انسانی در میان دانشجویان، مشغول به خدمت می باشد.

عمده وظایف آن مدیریت هدایت و کنترل ادارات تابعه و نظارت بر حسن انجام وظایف تعیین شده در زمینه خدمات رفاهی به دانشجویان می باشد.

1. برنامه ریزی در خصوص مسائل رفاهی، خوابگاهی و امور تغذیه دانشجویان.

2. اجرای دقیق قوانین، آئین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی.

3. اعطای تسهیلات رفاهی و امکانات کمک آموزشی مصوب به دانشجویان واجد شرایط.

4. انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی و بیمه حوادث دانشجویان.

5. پذیرش، ثبت نام و اسکان دانشجویان واجد شرایط در خوابگاههای دانشجویی.

6. صدور معرفی نامه و کارت ورود به خوابگاهها برای دانشجویان متقاضی خوابگاه.

7. مشارکت در اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی و فعالیتهای فوق برنامه در خوابگاههای دانشجویی.

8. تهیه و تنظیم برنامه های غذای هفتگی،‌ماهانه و فصلی دانشجویان.

9. انجام اقدامات مربوط به انتخاب، سفارش، تحویل، نگهداری ، پخت و توزیع مواد غذایی.

10. رسیدگی به بهداشت مواد غذایی و بهداشت محیط خوابگاههای دانشجویی.

11. بازدیدهای مستمر از خوابگاههای دانشجویی و سلف سرویسها، به منظور رفع مشکلات و نارسایی های موجود.

12. تلاش در جهت ارتقاء سطح معلومات کارکنان حوزه مدیریت دانشجویی به منظور برخورد متناسب با مسائل و مشکلات دانشجویی .

13. تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهی دانشجویان در خوابگاهها و سلف سرویس های دانشجویی.

14. استفاده از تجارب ارزشمند سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی در زمینه خدمات رفاهی دانشجویان.

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی