علیرضا عرب اسماعیلی

                                                                           

 

پست سازمانی: رئیس اداره امور ورزشی 

تحصیلات :فوق لیسانس                                        

تلفن داخلی:234

        آدرس الکترونیکی: 

 

 

اداره امور ورزشی :

 

اداره امور ورزشی واحد و اماکن وزشی دانشگاه آزاد اسلامی، در ضلع جنوبی دانشکده معماری می باشد که در این مجموعه امور فوق برنامه و گروه تربیت بدنی فعالیت دارند و پرسنل آن شامل 2 کارمند و 4 خدمات، که 1 نفر کارشناس گروه و فوق برنامه و 1 نفر رئیس اداره تربیت بدنی می باشد. در بخش گروه آموزشی دو مقطع کاردانی و کارشناسی- کاردانی گرایش مربیگری  و کاردانی پیوسته، کارشناسی گرایش مدیریت و برنامه ریزی می باشد در این رشته تحصیلی 158 دانشجو مشغول به تحصیل می باشند که سال تا سیس این رشته ( کاردانی) 1383 می باشد. و تاکنون سه ورودی( 83و84و85) فارغ التحصیل داشته است. و هم اکنون دارای 6 نفر هیات علمی که شامل: 2نفر بورسیه دکترا مرد و 3 نفر فوق لیسانس مرد و دو نفر فوق لیسانس زن می باشد. در ابتدای هر ترم تحصیلی بعد از انجام مراحل انتخاب واحد- ثبت نام- حذف اضافه و... ترم تحصیلی با وجود تمامی امکانات این رشته در دو گروه تخصصی و عمومی 1 و 2 جهت دانشجویان حدود 1600 نفر ارائه می گردد. در بخش فوق برنامه بعد از ثبت نام دانشجویان در دو بخش خواهران و برادران در 28 رشته ورزشی و تمرینات مکرر و مسابقات تدارکاتی و... مسابقات در سطح منطقه 10 برگزار میگردد. و تیمهای اول و کسانی که مقامهای انفرادی کسب کرده اند به مسابقات کشوری اعزام می گردند وقابل ذکر است همین مسابقات جهت کارمندان و اساتید خواهر و برادر در سطح منطقه و هم کشوری برگزار می شود.

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی