نمایندگی خبرگزاری آنا در این دانشگاه با بهره گیری از فنون حرفه ای خبر و ارسال آن با خبرگزاری تهران همکاری دارد به گونه ای که به طور متوسط روزانه یک خبر از این واحد دانشگاهی برای رسانه ها و به خصوص خبرگزاری آنا ارسال می گردد .

همچنین تا کنون خبرها و گزارشهای زیادی از سطح استان برای خبرگزاری آنا از سوی این نمایندگی ارسال شده است .

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی