نمایندگی روزنامه کشوری فرهیختگان در این دانشگاه با بهره گیری از فنون حرفه ای خبر و ارسال آن به خبرگزاری تهران همکاری دارد به گونه ای که به طور متوسط روزانه یک خبر از این واحد دانشگاهی برای رسانه ها و به خصوص روزنامه فرهیختگان ارسال می گردد .

همچنین تا کنون خبرها و گزارشهای زیادی از سطح استان برای روزنامه فرهیختگان از سوی این نمایندگی ارسال شده است . 

دانشجویان علاقمند می توانند برای فعالیت به شکل خبرنگار افتخاری با این دفتر همکاری نمایند . 

برای این مورد دانشجویان می توانند در صفحه اصلی سایت و در قسمت ارتباط مستقیم با روابط عمومی ( در سمت راست سایت و در عکس زیر مشخص شده است) ثبت نام نمایند .

 

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی