• حوزه مالی

آقای امین حسنی

Email: mali@sh-samacollege.ir

تلفن تماس : 32227425 - 32229274 داخلي 3

 

خلاصه‌اي از وظايف حوزه مالی:

  1. تهيه گزارشات مالي جهت ارائه به مقامات بالاتر
  2. كنترل سيستم‌هاي مالي
  3.  نظارت بر روي مغايرت‌هاي بانكي
  4.  نظارت بر روي انبار و اموال  آموزشکده
  5. كنترل دريافت و پرداخت‌هاي آموزشکده
  6.  نظارت بر قسمت شهريه
  7.  
ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی