مدارس سما :

 

دبیرستان پسرانه (دوره دوم) (تاسیس در سال 78)

آدرس : خیابان چمران جنب کانون ملی شهید بهشتی

تلفن تماس : 32229251

مدرسه ابتدائی پسرانه (تاسیس در سال 92)

آدرس : خیابان فردوسی، کوچه شهید مصطفایی (ثبت قدیم)

تلفن تماس : 32227425

پیش دبستانی مستقل (تاسیس در سال 91)

آدرس : خیابان شهید مدنی (نادر) مقابل مسجد امام جعفر صادق (ع)

تلفن تماس : 32232675

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی