تعدادی از افتخارات و عملکردهای روابط عمومی دانشگاه  :

                عضو هیات رئیسه شورای اطلاع رسانی استانداری استان سمنان

v   کسب رتبه ممتاز در روابط عمومی های دانشگاه آزاد اسلامی از سالها پیش تا کنون

v    تقدیر هیات داوران نخستین جشنواره روابط عمومی های بخش خصوصی و تعاونی کشور - سال 85

v   کسب مقام روابط عمومی برتر در سومین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران - سال 85

v    تقدیر اولین جلسه هم اندیشی مدیران روابط عمومی شهرستان شاهرود از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - سال 85

v  کسب مقام روابط عمومی برتر در اولین سمینار مدیران روابط عمومی دانشگاههای آزاد اسلامی کل کشور- سال 84

v دریافت تندیس ویژه ترویج روابط عمومی از چهارمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایرا ن - سال 86

v   دریافت لوح تقدیر از فرمانداری شهرستان شاهرود -  سال 86

v  کسب مقام روابط عمومی ویژه و برتر در دومین  جشنواره روابط عمومی های بخش خصوصی و تعاونی کشور- سال 86

vنماینده کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در استان سمنان

vراه اندازی اولین روابط عمومی الکترونیک در استان سمنان

v   راه اندازی اولین رادیوی درون سازمانی در استان سمنان

v راه اندازی اولین سایت و وبلاگ روابط عمومی استان سمنان

vنماینده سمپوزیوم روابط عمومی کشوردر استان سمنان

v نماینده کنفرانس روابط عمومی الکترونیک ایران در استان سمنان

v کسب مقام روابط عمومی برتر کشور در سومین همایش روابط عمومی الکترونیک سال 87

v  نماینده جشنواره انتشارات روابط عمومی کشور - سال 87 

v   ارسال صدها خبر و گزارش به رسانه های گروهی

vدریافت تندیس ویژه ترویج روابط عمومی از پنجمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایرا ن - سال 87

v کسب رتبه برتر در ترویج روابط عمومی از اولین کنفرانس بین المللی روابط عمومی 2 سال 88

vکسب رتبه اول در انتشارات از چهارمین جشنواره سراسری روابط عمومی های برتر کشور سال 88

v خبرنگار نمونه شاهرود سال 88

vروابط عمومی برتر شهرستان در سال 89 و تقدیر توسط معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد

vکسب مقام روابط عمومی برتر کشور در سومین همایش روابط عمومی الکترونیک سال 88

vکسب رتبه برتر در ترویج روابط عمومی از اولین کنفرانس بین المللی روابط عمومی 2 سال 89

vکسب رتبه برتر در بین روابط عمومی های استان سمنان از سوی استانداری سال 90

vدریافت تندیس ویژه و کسب عنوان روابط عمومی برتر در هفتمین کنفرانس و جشنواره بین المللی روابط عمومی ایران سال 90

v   نماینده کنفرانس بین المللی کارگزاران روابط عمومی مسلمان در استان سمنان  سال 91

- نماینده دهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی سال 92

- کسب عنوان روابط عمومی برتر در بین سازمانهای دولتی و غیر دولتی استان سمنان از سوی استانداری سال 92

- کسب رتبه برتر در حوزه ارتباطات درون سازمانی در یازدهمین کنفرانس و جشنواره بین المللی روابط عمومی کشور سال 92 جدید

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی