فایل های راهنمای استفاده از سامانه پژوهشیار

 

ثبت نام در سامانه پژوهشیار

 

راهنمای انتخاب استاد راهنما و مشاور در سامانه پژوهشیار

 

راهنمای ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشیار

 

محیط اعضای هیات علمی در سامانه پژوهشیار

 

پروفایل کاربری در سامانه پژوهشیار

 
فــرم های تقاضای استفاده از ساها

 

فهرست مجلات معتبر و بی اعتبار  ISI -2019

 

فــرم تاییــد تشویقـی مقالــه

 

اطلاعیه مهم پژوهشی  در مورد سهولت فرآیند دفاعیه 

 

شیوه نامه انتشار کتب علمی در دانشگاه آزاد

 

به روز رسانی فهرست نشریات بی اعتبار ( خیلی مهم) 

 

آیین نامه طرح های پژوهشی

 

فهرست مجلات معتبر علمی مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات-  96

 

اطلاعیه مهم پژوهشی در خصوص چاپ مقالات علمی

 

نحوه محاسبه امتیازات ترفیع اساتید

 

سیاهه نشریات و مجلات نامعتبر

 

لیست وب سایتهای جعلی مجلات علمی

 

نحوه دریافت نمره مقاله 

 

دریافت فرم پژوهانه اساتید

 

نشریات علمی پژوهشی وزارت بهداشت

 

 

 

 

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی