ارزش ها :

مهمترین ارزش ها  که همان باورهای مرکز بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) می باشد عبارتند از :

 • مشتری مداری
 • حفظ کرامت انسانی
 • کیفیت مستمر
 • تعالی جوبی
 • دوستدار محیط زیست
 • مشارکت
 • روزآمدی
 • دانش محوری
 •  

خط مشی ها :

این مرکز متعهد به موارد ذیل است :

 • پذیرش بیماران اورژانسی بدون در نظر گرفتن نوع جراحت و یا بضاعت بیمار
 • رعایت منشور حقوق بیماران
 • آموزش دانشجویان و فراگیران
 • رعایت کلیه قوانین و مقررات درمان و بهداشتی ملی
 • رعایت قوانین و ضوابط زیست محیطی ملی
 • بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت و زیست محیطی
 • بهبود مستمر فرآیندهای ارائه خدمات درمان
 • پیشگیری از آلودگی های آب و خاک
 • توسعه خدمات قابل ارائه به مشتری
 • جلب رضایت مشتریان
 •  ارتقاء و حفظ کرامت ارباب رجوع در نظام اداری
 • رعایت اصول حرفه ای کا و اخلاق کاری
 •  
ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی