آزمایشگاههای خدمات دهنده دانشگاه

 

 

نشانی: شاهرود- بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - تلفن: 2-32394530- داخلی  394- 231-334  تلفاکس32397960- 09125789927

تلگرام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی