امام علی (ع) می فرمایند:بدان که تمام اعمال توتابع نماز است.
برنامه های ستاداقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود:
1-تشکیل شورای اقامه نماز به ریاست محترم دانشگاه
2- برگزاری منظم جلسات شورای اقامه نماز وتعیین برنامه ها ی مربوط به اقامه نماز در سطح دانشگاه وبیمارستان خاتم الانبیاء(ص)
3-تجهیز نماز خانه های دانشکده ها وبیمارستان خاتم الانبیاء(ص)
4-پیگیری روزانه جهت برگزاری اقامه نمازدرمراکز دانشگاهی؛خوابگاهها  وبیمارستان خاتم الانبیاء(ص)
5-تشویق همکاران به حضور در نمازهای جماعت اول وقت 
6-برگزاری اردوهای فرهنگی تفریحی به مشهد مقدس باقرعه کشی از بین شرکت کنندگان درنمازهای جماعت
7-برگزاری مسابقات کتابخوانی باموضوع نمازدربین استادان؛دانشجویان وکارکنان  وخانواده های محترم آنان

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی