اعضای هیئت علمی :

 • آقای دکتر نقوی ( متخصص جراحی عمومی )
 • آقای دکتر بلوریان ( متخصص ارولوژی )
 • آقای دکتر حسنی ( متخصص داخلی )
 • آقای دکتر توکلیان ( فوق تخصص غدد )
 • آقای دکتر هراتی پور ( متخصص اطفال و نوزادان )
 • آقای دکتر خاکپور ( متخصص نورولوژی )
 • آقای دکتر کلوخی ( متخصص بیهوشی )
 • آقای دکتر حسین نژاد ( متخصص بیهوشی )
 • خانم دکتر نوری ( منخصص زنان )
 • خانم دکتر خجسته ( متخصص بیهوشی )
 • خانم دکتر جعفریان  ( متخصص اطفال و نوزادان )
 • خانم دکتر امیر خلیلی ( متخصص جراحی عمومی )
 • خانم دکتر رضویان زاده ( متخصص داخلی )
 • خانم دکتر توفان ( متخصص زنان  )
 • آقای دکتر رحیمی مقدم ( دکترای پاتولوژی )
 • آقای دکتر فهیمی (دکترای علوم آزمایشگاهی )
 • آقای دکتر مشیریان ( دکترای علوم آزمایشگاهی )
 •  
ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی