دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

  1. معرفی

پیرو ابلاغ نمودار سازمانی واحدهای دانشگاهی طی بخشنامه شماره 22135/57 مورخ 7/4/1394(نحوه سازمان دهی واحدها و مراکز آموزشی) و نیز بخشنامه شماره 18596/77مورخ 24/3/1394 به منظور ارتقاء سطح کیفی برنامه ریزی ، برنامه ریزی و نظارت بر امور اقتصادیدانش بنیان و تجاری سازی دانش ،برگزاری دوره های کاربردی کوتاه مدت برای اعضای هیات علمی و کارکنان این واحد دانشگاهیبه منظور استقرار نظام مدیریت دانش ، برگزاری دوره های کاربردی کوتاه مدت برای موسسات و سازمان های بیرون دانشگاه و استقرار نظام تشکیلاتی و سازمانی ،طبقه بندی مشاغل و نظارت بر اجرایآن با رویکرد مهندسی ساختار،نمودار سازمانی و مشاغل و شرح وظایف ، دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاداسلامی واحد شاهرود  در نمودار سازمانی این واحد دانشگاهیطبق نامه شماره 56697/57/ص/94 مورخ 6/8/94 مورد تایید معاونت محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش ینیان دانشگاه آزاد اسلامی ،جناب آقای دکتر فریدون رهنمای رودپشتی قرار گرفت .

دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهروددر زیر مجموعه حوزه ریاست واحد قرار دارد . این دفتر در طبقه چهارم ساختمان کارگاه ها و آزمایشگاه ها(ساختمان پنج طبقه سابق )واقع می باشد.

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی