لینک بخشنامه نقل و انتقالات دانشجویان

دانشجوی محترم برای درخواست انتقالی خود روی بنر زیر کلیک کنید تا به سایت نقل و انتقالات بروید :

 

 

 

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی