برگزاری هفدهمین دوره آزمون صلاحيت بالينى پايان دوره پزشكان عمومى در مجموعه مهارتهای بالینی دانشکده علوم پزشکى

برگزاری هفدهمین دوره آزمون صلاحيت بالينى پايان دوره پزشكان عمومى در مجموعه مهارتهای بالینی دانشکده علوم پزشکى

هفدهمین دوره آزمون صلاحيت بالينى پايان دوره پزشكان عمومى با شرکت 13 پزشک و دانشجوی پزشکی در مجموعه م ...

رئیس دانشگاه به مناسبت روز خبرنگار پیام تبریک صادر کرد.

رئیس دانشگاه به مناسبت روز خبرنگار پیام تبریک صادر کرد.

پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت روز خبرنگار

جعفر آشوری صاحب رکورد گینس، حکم رسمی و مدال خود را به رئیس دانشگاه اهدا کرد.

جعفر آشوری صاحب رکورد گینس، حکم رسمی و مدال خود را به رئیس دانشگاه اهدا کرد.

قهرمان بین‌المللی که تاکنون صاحب پنج رکورد ملی و یک رکورد جهانی شده است، حکم رسمی و مدال خود در رشت ...

دکتر توکلیان ارجمند در مصاحبه با ارزیابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر توکلیان ارجمند در مصاحبه با ارزیابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اساتید علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود عشق و جنون آموزش دارند.

ارزیابی بیرونی دوره پزشکی عمومی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

ارزیابی بیرونی دوره پزشکی عمومی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

ارزیابی بیرونی دوره پزشکی عمومی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود و بیمارستان خاتم ا ...

برگزاری کارگاه «آشنایی با اصول پایه و تفسیر الکتروکاردیوگرام» در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

برگزاری کارگاه «آشنایی با اصول پایه و تفسیر الکتروکاردیوگرام» در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

کارگاه آموزشی" آشنایی با اصول پایه و تفسیر الکتروکاردیوگرام" برای کادر درمان شاغل در بخش های بالینی ...

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در دیدار با امام جمعه این شهر مطرح کرد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در دیدار با امام جمعه این شهر مطرح کرد

سرمایه عظیم ما دانش اعضای هیات علمی و نیروی انسانی و برنامه ما تولید ثروت از راه تولید علم است.

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی