«نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها با اهدافی از قبیل ایجاد دانشگاه های متعبد و در محوریت بیان ارزش‌های اسلامی و ژرف نمودن در معلومات دینی-اعتقادی دانشجویان و همچنین بر مبنای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (اسفند ۱۳۷۲)  ایجاد گردید


اهداف
این نهاد اهدافی را برای خود مد نظر قرار داده‌است که از جمله آن می‌توان مختصراً به موارد ذیل اشاره نمود:

القای حاکمیت به ارزش‌های اسلامی-انقلابی در کلیه مقاطع علمی-عملی
گسترش و تعمیق معلومات و علایق اسلامی دانشگاهیان و بیان ارزش‌های اسلامی
تشکیل و توسعه محیطی معنوی-اسلامی در دانشگاه

 

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی