آیین نامه اعطای پژوهانه

فرم دریافت پژوهانه

تشویق مقالات

متمم آیین نامه تشویق مقالات

تعداد مجاز راهنما و مشاوره در پایان نامه ها

حق الزحمه پایان نامه ها

بخشنامه دکتری پژوهش محور

آیین نامه دکتری پژوهش محور

راهنمای تاسیس شرکت دانش بنیان

شرکت در همایش های بین المللی

شیوه اعطای پژوهانه

شیوه نامه انتشار کتاب

طرح برون دانشگاهی

 

اساتید و دانشجویان گرامی می توانند کلیه بخشنامه های مربوط به حوزه پژوهش را از لینک زیر دریافت نمایند :

 

بخشنامه های پژوهشی

 

بخشنامه ها در سمت راست سایتی که باز شده و در قسمت دریافت فایل موجود است

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی