مرحله اول :

دانلود فرم کار تحقیق

دانلود فرم کتابخانه رزنت

مرحله دوم :

دانلود فرایند مراحل عدم تکرار

دانلود فرم گزارش سه ماهه پیشرف کار

دانلود فرم پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد / دکترای حرفه ای/دکتری تخصصی

دستورالعمل نحوه تصویب پروپوزال دانشجویان واجد شرایط اخذ رساله دکتری تخصصی

گزارش پیشرفت کار رساله دکتری

مرحله سوم:

دانلود فرم درخواست اعلام آمادگی جلسه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد/دکتری حرفه ای

دانلود فرم اصلاحات  در جلسه دفاعیه

دانلود فرم نظریه داوری

دانلود فرم ج

دانلود فرم ب

مرحله چهارم:

اطلاعیه در مورد چاپ دورو پایان نامه

دانلود مراحل بعد از انجام دفاع

دانلود نحوه نگارش پایان نامه و تنظیم قالب CD

دانلود جلد پایان نامه ( جلد فارسی)

دانلود جلد پشت پایان نامه ( جلد لاتین)

دانلود فرم تعهد اصالت

دانلود فرم تحویل نسخه های پایان نامه

فرمهای مربوط به مقاله :

اطاعیه مهم پژوهشی در مورد آدرس دهی مقالات دانشگاه آزاد شاهرود

دانلود فرم عدم ارائه مقاله

دانلود فرم ارائه مقاله

دانلود فرم ارزشیابی نمره مقاله

اطلاعیه بسیار مهم پژوهشی (مربوط به مقالات)ویژه دانشجویان علوم و تحقیقات شاهرود

اطلاعیه مهم در خصوص اخذ نمره مقالات علمی مستخرج از پایان نامه

سایرفرمها :

دانلود فرم پرسشنامه اعضای هیات علمی و مدارک مورد نیاز

دانلود فرم حق الزحمه اساتید

 

 

اخبار و اطلاعیه های جدید دانشگاه را در تلگرام دانشگاه دنبال کنید :

تلگرام روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال پیام مستقیم برای ارتباط با ریاست
در حال انجام عملیات...
ارتباط با ریاست
ارتباط با ریاست
ارسال پیام مستقیم برای روابط عمومی
در حال انجام عملیات...
روابط عمومی
روابط عمومی